Окачени Тавани

 Окачени Тавани

Aksal предлага различни опции за окачени тавани за търговски центрове, офиси, болници, летища и жилищни сгради.

 Преградни системи

Окачени Тавани  Окачени Тавани  Окачени Тавани

Baffle Suspended CeilingBaffle system

  “Slimline” системи

Окачени Тавани  Окачени Тавани  Окачени Тавани

Slimline Suspended system  Slimline Suspended system  Slimline Suspended system

  “Multi panel” система

Окачени Тавани  Окачени Тавани  Окачени Тавани

Multi Suspended system  Multi Suspended system  Multi Suspended system

  Система с перфорация

Perforated suspended ceiling system

Система с лазер и мултиперфорация

Laser Multiperforated systemLaser and Multiperforated systemLaser and Multiperforated system

Laser and Multiperforated systemLaser and Multiperforated system

Expanded Mesh panel systems

Expanded Mesh systemExpanded Mesh systemExpanded Mesh systemExpanded Mesh systemExpanded Mesh system