Меню Затваряне

[:bg]

АЛУМИНИЕВИ СИГМА ПРОФИЛИ “MF” ИЛИ ПРАХОВО БОЯДИСАНИ

алуминиеви профили за мебели

Сплав: 1xxx, 6xxx

Твърдос: T66

Широчин: макс. 600 мм.

Дължина: 100 мм. – 6000 мм.

 • “СИГМА” Профилите са предпочитани за изпълнение на конструктивни задачи почти навсякъде по света.
 • Отговаря едновременно на инженерните и естетически очаквания.
 • Благодарение на издръжливата му структура можете да го използвате дълго време, както и в различни дизайни с голям избор на аксесоари.
 • Като рециклирате алуминия след приключване на задачата, можете да предотвратите загуба от себестойност.

Catalogue Sigma Aluminium Profiles[:en]

ALUMINIUM SIGMA PROFILES “MF” OR POWDER COATED

aluminium sigma profiles

Alloys: 1xxx, 6xxx

Tempers: T66

Width: max.600mm

Length: 100mm – 6000mm

 • Sigma profiles are preferred for performing structural tasks almost everywhere in the world.
 • It meets both your engineering and aesthetic expectations with a single product.
 • Thanks to its durable structure, you can use it for a long time, you can use it in different designs with large options of accessories.
 • You can prevent loss-of-value by recycling the aluminum whenthe task is completed.

Catalogue Sigma Aluminium Profiles[:fr] 

ALUMINIUM SIGMA PROFILES “MF” OR POWDER COATED

aluminium sigma profiles

Alloys: 1xxx, 6xxx

Tempers: T66

Width: max.600mm

Length: 100mm – 6000mm

 • Sigma profiles are preferred for performing structural tasks almost everywhere in the world.
 • It meets both your engineering and aesthetic expectations with a single product.
 • Thanks to its durable structure, you can use it for a long time, you can use it in different designs with large options of accessories.
 • You can prevent loss-of-value by recycling the aluminum whenthe task is completed.

Catalogue Sigma Aluminium Profiles[:]