Меню Затваряне

[:bg]

 Офис сграда Кортен стомана – гр. Варна

Кортен Стомана

КОРТЕН? – обикновено това е първата реакция, с която се сблъскваме, когато представяме този материал.
По-долу ще Ви разкажем и покажем Кортен стоманата, която ние доставяме с лазерно рязане по задание от клиента.
Готовите пана преминават през химизиран етап на обработка, който ускорява процеса на корозия/стареене на стоманата, като създава специфична патина по повърхността на материала. Времето необходимо за завършване на химизирането отнема няколко дни.
Запечатката на материала значително намалява оцветяването на фасадата при стичане на вода от Кортен стоманата.
Паната от последния ни обект са имплементирани към сградата като допринасят за елегантното раздвижване на стъклената повърхност, която покрива основната фасада.
Усещането за модерн-индъстриал стил, гарантира за визия, която ще задържи вниманието върху себе си за много години напред.
Освен частична слънцезащита, в случая част от паната са използвани и като тотем на сградата, носещи корпоративната идентичност на компанията.“

 [:en]

 Office Building Corten Steel

Corten Steel

CORTEN? – this is usually the first reaction we are encountering when presenting this material.
Below we will tell more about the laser cut Corten steel we supply to customers according to their requirement.
The finished panels are going through a chemically treated process that accelerates the corrosion/aging course of the steel, creating a specific patina on the surface of the material. The time it is taking to complete the chemigation is several days.
The sealing of the material significantly reduces the staining of the facade when water runs off the Corten steel.
The implemented panels from our last construction site are contributing to the glass façade to look more elegant and vivid.
The sense of modern-industrial style ensures a look that will hold the attention to the building for many years to come.
In addition to partial sun protection, in this case some of the panels were also used as a totem for the building, carrying the company’s corporate identity.”

 [:fr]

 Office Building Corten Steel

Corten Steel

CORTEN? – this is usually the first reaction we are encountering when presenting this material.
Below we will tell more about the laser cut Corten steel we supply to customers according to their requirement.
The finished panels are going through a chemically treated process that accelerates the corrosion/aging course of the steel, creating a specific patina on the surface of the material. The time it is taking to complete the chemigation is several days.
The sealing of the material significantly reduces the staining of the facade when water runs off the Corten steel.
The implemented panels from our last construction site are contributing to the glass façade to look more elegant and vivid.
The sense of modern-industrial style ensures a look that will hold the attention to the building for many years to come.
In addition to partial sun protection, in this case some of the panels were also used as a totem for the building, carrying the company’s corporate identity.”

 [:]