Керамични Плочки

  КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ





    • Днес керамичните плочки се считат за най-ефективната и най-безопасната форма на външната облицовка.
    • Вентилираните фасади осигуряват висока икономия на енергия –  до 20 или 30%. Освен това различните им слоеве подобряват звукоизолацията на сградите, фактор от голямо значение в градовете с високи нива на шум.